Poziom 1 Treningu Shambhali "Sztuka bycia człowiekiem"/ Level I ST "Art of being human"

with Sarah Coleman

07 czerwiec—09 czerwiec

Date details +
    Price:
  • 350 PLN (normalny)
  • 315 PLN (czlonkowie Shambhali)
  • 300 PLN (early birds)
Room: Krakow

Więcej informacji wkrótce/ More info soon.

TAUGHT IN ENGLISH WITH POLISH TRANSLATION.