Droga Shambhali

Poziom 1 Treningu Shambhali/ Shambhala Training Level I

z Acharya Fleet Maull

08 listopad—10 listopad