Sztuki kontemplatywne

Tradycja Buddyzmu Szambali zwraca dużą uwagę na możliwość wykorzystania sztuki w procesie poszukiwania przebudzonej natury umysłu. Gdy łączymy uprawianie sztuki ze ścieżką medytacji, każda dziedzina sztuki bez względu na to, czy pochodzi ze Wschodu, czy Zachodu, może stać się ścieżką prowadzącą do wyzwolenia i otwarcia na świat. W każdej kulturze, także w kulturze Zachodu, zawiera się potencjał fundamentalnego zdrowia i mądrości. Szambala w żadnym wypadku nie odrzuca kultury Zachodu, lecz stara się łączyć ją z tradycją medytacji i czerpać z niej inspirację.

Przesunięcie akcentu na stan umysłu, z którego rodzi się akt twórczy, sprawia, że nasze pojęcie sztuki nie zawsze pokrywa się z zakresem, do którego jesteśmy przyzwyczajeni na Zachodzie. Artyści zajmujący się sztuką kontemplacyjną uprawiają sztuki plastyczne, fotografię, ale pojęcie sztuki obejmuje tu również ikebanę, japońskie łucznictwo, czy ujeżdżenie koni.

Uzyskanie przez dyscyplinę medytacji elementarnego dostępu do przebudzonego stanu umysłu umożliwia niezwykle ważne dla każdego twórcy widzenie rzeczy takimi jakimi są, docenienie ich w takiej postaci i umożliwia tworzenie wolne od wysiłku i pragnienia niezwykłych dokonań. Sztuka wywodząca się z dharmy, czyli nauki o przebudzonym umyśle, niesie w sobie dobroć i godność naturalnie obecną w przedmiocie, który odzwierciedla i przetwarza.

Sztuka Shambhali (Dharma Art)

Zamierzeniem Programów Sztuki Szambali jest badanie procesu twórczego i jego efektu, który nazywamy sztuką, z punktu widzenia wyraźnego postrzegania i czystej ekspresji.
Badamy źródło inspiracji, sposób, w jaki manifestuje się nasz proces twórczy i w końcu, jak to, co tworzymy przekazuje tę inspirację. Jest to punkt widzenia, który zachęca nas raczej do widzenia rzeczy takimi jakie są, a nie takimi, jak je sobie wyobrażamy.
Zapraszamy na stronę www.shambhalaart.org, gdzie znaleźć można więcej informacji.

Miksang – fotografia kontemplatywna

Miksang jest tybetańskim słowem oznaczającym „dobre oko”.
Sztuka ta bezpośrednio opiera się na naukach „Dharma Art” mistrza, artysty i uczonego, Czogiama Trungpy, głównie na jego naukach o naturze postrzegania.
„Dobro” odnosi się do naszego świata, takiego jakim jest, naturalnie bogatego i żywego.
„Oko” nawiązuje do pracy z praktyką fotografii kontemplatywnej, poprzez którą możemy dostroić się do tych właściwości naszego świata.
Kiedy doświadczymy chwili swieżej percepcji, żywej i czystej, pojawia się naturalne pragnienie wyrażenia tego doznania. Miksang został stworzony w taki sposób, aby poprzez wizualne ćwiczenia i fotograficzne zadania, umożliwić oku i umysłowi naturalną synchronizację, aby doświadczenie widzenia mogło być nierozproszone i obecne w danej chwili.Zobacz także:
www.miksang.com, www.miksang.org
www.miksang.pl

Maitri – Pięć Energii Mądrości

Praktyka ta opiera się na tybetańskich naukach o pięciu rodzinach buddy. Każdą z rodzin wyraża specyficzny dla niej styl i szczególna postawa otwartości.
Przebywając w pozycji ciała związanej z każdą z tych rodzin, w kolejnych pięciu, specjalnie zaaranżowanych pokojach, intensyfikują się charakterystyczne wzorce energii każdej z rodzin, dzięki czemu ujawniają się zarówno neurotyczne, jak i zdrowe aspekty osobowości praktykującego.

Kiudo

Kiudo (kyoudo) znaczy “droga łuku” i można ją określić jako formę medytacji w pozycji stojącej. Pod kierunkiem Sensei Shibaty Kanjuro oraz starszych nauczycieli, studenci uczą się starożytnej formy łucznictwa, używając tradycyjnych japońskich łuków. Ponieważ Kiudo jest rodzajem praktyki medytacji, nie sportem, trafienie do celu nie jest tu istotne.
Celem kiudo jest oczyszczanie serca i umysłu, aby obudzić naturalną godność istoty ludzkiej poza ambicją, agresją i pomieszaniem.

Kado

W 1982 roku Czogiam Trungpa Rinpocze, zainspirowany ideą ikebany (japońska sztuka układania kwiatów), utworzył jej nową szkołę.
Ikebana Kalapy, krzewi naukę i praktykę układania kwiatów, często przy bliskiej współpracy z mistrzami innych szkół ikebany.