Linia Shambhali

Starożytne Królestestwo Szambali słynęło ze współczucia i mądrości jego przywódców i obywateli. Według legendy Szambali, cechy te były rezultatem niezwykłych nauk o oświeconym społeczeństwie, które Budda przekazał bezpośrednio królowi Dawa Sangpo, pierwszemu władcy Szambali.
Nauki te przetrwały przez wieki i są przekazywane przez dziedziczną linię nauczycieli, którzy noszą tytuł Sakjonga. Ten królewski tytuł oznacza „Obrońcę Ziemi”.
Pierwszym Sakjongiem w naszych czasach był tybetański mistrz medytacji, Czogiam Trungpa Rinpocze. Był spadkobiercą wielu linii medytacyjnych i kierował wielkim kompleksem klasztornym, zanim zmuszony został do ucieczki z Tybetu w roku 1959.


Chogjam Trungpa Rinpoche

“Świat jest w stanie wielkiego niepokoju. Nauki Szambali opierają się na założeniu, że istnieje podstawowa ludzka mądrość, która może pomóc rozwiązać te problemy. Wizja Szambali uczy, że w obliczu problemów świata możemy być jednocześnie odważni i pełni dobroci.” – Dorje Dradül, Druk Sakyong of Shambhala.

Czogjam Trungpa, będąc świadkiem upadku kultury swego kraju, świadomy, jak pełen bólu i zamętu jest świat, rozpoczął okres głębokiej autoefleksji i medytacji. Zrozumiał, że starożytne nauki Szambali w naszych czasach, w obliczu ogromnych wyzwań, jakie stoją przed naszą planetą, są bardziej istotne i potrzebne niż kiedykolwiek wcześniej. Począwszy od lat 70-tych zaczął przedstawiać społeczną wizję opartą na naukach Szambali, które głoszą wrodzoną dobroć całej ludzkości.

Czogjam Trungpa uważał, że świat, jeśli ma być lepszym miejscem do życia, oparty być musi na powszechnym szacunku dla podstawowej ludzkiej godności. To jest sedno nauk Szambali. Nauki te zostały zebrane w jego książce „Szambala. Święta ścieżka wojownika” i wielu innych pismach, filmach i nagraniach.
Mając to przekonanie, Czogiam Trungpa zaczął przygotowywać swojego najstarszego syna do objęcia swego dziedzictwa. To stojący dziś na czele linii Szambali Jampal Trinley Dradül. Przyjął on tytuł Sakjonga w 1995 r. Pobierał intensywne nauki zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie, dzięki czemu zachowuje wyjątkową, całościową perspektywę na uniwersalne wartości ludzkiego ducha.


Sakjong Mipham Rinpoche

„Historia i legenda Szambali jest oparta na życiu wspaniałej wspólnoty, która osiągnęła wyższy stopień świadomości. Wspólnota ta mogła zaistnieć, ponieważ jej członkowie w pełni uczestniczyli w tworzeniu kultury o cechach dobroci, szczodrości i odwagi.” – Sakjong, Jampal Trinley Dradül

Jako pisarz, znany jest jako Sakyong Mipham. Imię to nawiązuje do tego, że rozpoznany został jako inkarnacja Miphama Wielkiego, jednego z najbardziej szanowanych tybetańskich nauczycieli. Jest autorem książek Przymierze z umysłem, Ruling Your World i Running with the Mind of Meditation.